Fairtrade Noordwijk

Voor eerlijke handel en een rechtvaardiger wereld

De gemeente Noordwijk steunt het fair trade gedachtegoed. Onder meer door het faciliteren van de werkgroep Fairtrade Gemeente Noordwijk (Fairtrade Noordwijk). En door het goede voorbeeld te geven door zelf fairtradeproducten in te kopen en gebruiken.

Fairtrade Noordwijk is een vrijwilligersorganisatie die onder meer eerlijke en duurzame handel en productie op verschillende manieren wil promoten. Door middel van informatie en voorlichting om het gebruik van fairtradeproducten overal te bevorderen en door detailhandel en horeca te stimuleren om zoveel mogelijk fairtradeproducten in de winkelschappen en op de kaart te zetten. Fairtrade Noordwijk sluit bij haar activiteiten aan bij de internationaal afgesproken Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de Global Goals.

In samenhang hiermee draagt Fairtrade Noordwijk ook lokaal bij aan de doelstellingen van Noordwijk als Heilzame Badplaats

Blauwe Vlag Badstrand

& Quality Coast Gold Award Winner