Fairtrade Noordwijk

Voor eerlijke handel en een rechtvaardiger wereld
De gemeente Noordwijk steunt het fair trade gedachtegoed. Onder meer door het faciliteren van de werkgroep Fairtrade Gemeente Noordwijk (Fairtrade Noordwijk). En door het goede voorbeeld te geven door zelf fairtradeproducten in te kopen en gebruiken.
Fairtrade Noordwijk is een vrijwilligersorganisatie die eerlijke en duurzame handel en consumptie in Noordwijk wil promoten. Onder meer door middel van informatie en voorlichting aan consumenten, detailhandel, horeca, bedrijven en organisaties.
Met als doel om straks overal in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk fairtradeproducten in winkels, bij bedrijven en op menukaarten in horeca en kantines aan te kunnen treffen.
Fairtrade Noordwijk sluit bij haar activiteiten aan bij de internationaal afgesproken Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de Global Goals.
Fairtrade Noordwijk wil daarbij ook lokaal/regionaal aansluiten bij initiatieven zoals
De Groene Uitdaging
en bij de invulling van criteria voor keurmerken zoals
Noordwijk Heilzame Badplaats
Blauwe Vlag Badstrand
Quality Coast Gold Award Winner