Vanaf 2024...

NOORDWIJK4GLOBALGOALS

Voor eerlijke handel en een rechtvaardiger wereld

Sinds 2014 heeft de werkgroep Fairtrade Noordwijk zich als vrijwilligersorganisatie ingezet om eerlijke en duurzame handel en consumptie in Noordwijk te promoten. Bijvoorbeeld door middel van informatie en voorlichting aan consumenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

In 2023 heeft de werkgroep in nauwe samenwerking met de Gemeente Noordwijk - onder meer door middel van een inventarisatie onder een groot aantal Noordwijkse bedrijven en maatschappelijke organisaties - de mogelijkheden onderzocht om de Fairtrade activiteiten te laten opgaan in de veelomvattender en breder gedragen Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, de Global Goals.
Met positief resultaat. Zodanig dat het college van burgemeester en wethouders dit nieuwe initiatief enthousiast heeft omarmd. Noordwijk wordt, als opvolger van Fairtrade Gemeente,

Gemeente4GlobalGoals

Noordwijk blijft daarmee ook aansluiten bij initiatieven als De Groene Uitdagingen bij de invulling van criteria voor keurmerken zoalsNoordwijk Heilzame Badplaats&Blauwe Vlag Badstrand

Originele, authentieke en (h)eerlijke fairtradeproducten blijf je vinden bijWereldwinkel Noordwijkerhout