Duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals)

Op weg naar een betere wereld in 2030

In 2015 is wereldwijd afgesproken dat alle landen zich in zullen spannen voor het realiseren van 17 duurzame ontwikkelingsdoelen in 2030, de 17 Global Goals for Sustainable Development. Kortweg SDG’s of Global Goals

17 doelen die als kompas dienen om de actuele grote, wereldomspannende uitdagingen van onder meer gelijkberechtiging, armoedebestrijding, klimaatproblematiek, duurzaamheid, eerlijke handel en verantwoorde productie en consumptie aan te gaan.

Fairtrade Noordwijk onderschrijft de Global Goals en wil met haar activiteiten bijdragen aan de realisatie ervan. Samen met inwoners, ondernemers en andere organisaties in Noordwijk.